Сочинениялар һәм иншалар

http://insha.ru/

Сайт үзендә бик күп татарча сочинениялар һәм иншалар туплаган. 
Аны теләсә кем укый һәм шуннан чыгып үзенә ялт иткән инша яки сочинения яза ала.
 Ошый икән, башкаларга да киңәш ит!